Registrace

Nový obrázek

Ano, souhlasím s podmínkami rezervace obsaženými níže.

Ano, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů

Podmínky registrace

Uděluji společnosti Bc. Michaela Novotná, se sídlem Švihovská 546/3, Praha 4, 142 00, IČ:04699246 souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které jim poskytuji.Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. Souhlasím s tím, že Bc. Michaela Novotná, souvisí se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Bc. Michaela Novotná prověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Bc. Michaela Novotná., která si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.